د.هاني عبد الله عيس Al Rehab City

Contact Info

Address: الدور الارضي ع 11 + 12 - المركز الطبي الاول
Phone Number: 0226925078

  • د.هاني عبد الله عيس is under category General Surgery Doctors in Al Rehab City.
  • د.هاني عبد الله عيس is in Al Rehab City - الدور الارضي ع 11 + 12 - المركز الطبي الاول.
  • You can contact with د.هاني عبد الله عيس by phone number 0226925078.

Reviews

Add Review