د.محمد حلمي

د.محمد حلمي in Al Rehab City

Date added

Monday, 01 February 2021

Contact information : د.محمد حلمي

Address :  

الدور الثانى ع 201 - المركز الطبي الاول

Phone Number :  

 

about : د.محمد حلمي

  • د.محمد حلمي is under category Dermatologists in Al Rehab City.
  • د.محمد حلمي is in Al Rehab City - الدور الثانى ع 201 - المركز الطبي الاول.
  • You can contact with د.محمد حلمي by phone number 0226373509 - 01223123913.

Add New Review