د.محمود غباش Al Rehab City

Contact Info

Address: الدور الارضي ع 11 + 12 - المركز الطبي الاول
Phone Number: 0226925078

  • د.محمود غباش is under category Ear, nose and throat doctors in Al Rehab City.
  • د.محمود غباش is in Al Rehab City - الدور الارضي ع 11 + 12 - المركز الطبي الاول.
  • You can contact with د.محمود غباش by phone number 0226925078.