د.صدقي النوري Al Rehab City

  • Category dentists
  • Sunday, 01 March 2020

Contact Info

Address: الدور الثانى ع 202 - المركز الطبي الاول
Phone Number: 02260727722 - 0226071314 - 01227883393

  • د.صدقي النوري is under category dentists in Al Rehab City.
  • د.صدقي النوري is in Al Rehab City - الدور الثانى ع 202 - المركز الطبي الاول.
  • You can contact with د.صدقي النوري by phone number 02260727722 - 0226071314 - 01227883393.

Reviews

Add Review